Geschiedenis

Oorsprong
Het verhaal van Brandenberg begint bij het sluiten van de mijnen in 1965. Op 17 december dat jaar kondigt toenmalig minister van economische zaken Joop den Uyl het einde van de kolenwinning aan. De beslissing uit deze “Eerste Mijnnota” leidt uiteindelijk ook tot de opheffing van de OVS (ondergrondse vakschool voor Oranje Nassau II koempels) in 1968. Naar aanleiding van deze wordt St. Eligius school opgericht. Deze telde een directeur en 6 docenten. Onder de naam St. Eligius (o.a. beschermheilige van mijnwerkers) namen in 1969 de eerste leerlingen intrek in het huidige gebouw aan de Graafstraat, nota bene tijdens de bouw! De nood aan een school was dermate groot. In 1970 opent het gebouw aan de Graafstraat en verandert de naam naar Technische school op den Heugden. Een school die zowel onderwijskundig als bouwtechnisch onderlegd was. Dit is het beginpunt ons mooie onderwijs aan de Graafstraat; het zaadje voor het latere Brandenberg was geplant.

Jaren ‘70

In het begin van de jaren 70 kon aan de Technische school op den Heugden in plaats van een 3-jarige lts-opleiding een 4-jarige opleiding gevolgd worden. Het vak “algemene techniek” werd ingevoerd wat betekende dat er ook meer docenten nodig waren. In 1974 bestond de school al uit 4 leerjaren en het leerlingaantal groeide gestaag boven de 600 studenten uit.

Jaren '80

In 1986 fuseerden, geïnitieerd door voorzitter de van Op den Heugden, het bestuur van Op den Heugden en Stella Maris (LHNO) en werd stichting “Beroepsonderwijs Landgraaf en omstreken” opgericht. Helaas zag men een drastische krimp in leerlingaantallen op beide locaties. Dit zorgde in 1988 voor een fusie van de scholen zelf waarna Op den Heugden en Stella Maris gezamenlijk de Scholengemeenschap Brandenberg werden. Wel werden beide gebouwen op de Graafstraat en Herenweg aangehouden. Geen makkelijke fusie, want niet alleen de lessentabellen moesten ineengeschoven worden, ook fuseerde men hier een school gericht op techniek met een school gericht op verzorging.

Jaren '90

Medio 1990 werd het onrustig op diverse Mavoscholen in Landgraaf. Onder andere Mavo Petrus en Paulus en Mavo Wormdal fuseerden met het Eijkhagen College. Ook scholengemeenschap Brandenberg fuseerde, en wel met Mavo de Lichtenberg. Scholengemeenschap Brandenberg werd omgedoopt tot Brandenberg College en nam intrek in het gebouw aan de Graafstraat. Het leerlingaantal was wederom gestegen tot het aantal uit de jaren 70 (+/- 600 leerling).

Jaren '00 tot heden

In 2000 draagt de Stichting Beroepsonderwijs Landgraaf het personeel en scholen over aan de onderwijsstichting Bernardinus. Omstreeks 2005 werd een College van Bestuur en Raad van Toezicht gevormd. Deze stichting kreeg de naam Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstand Limburg, ofwel SVOPL, zoals we die op dit moment nog kennen. In datzelfde jaar fuseerde Brandenberg College met Eijkhagen en werd de naam veranderd in Eijkhagen College locatie Graafstraat.

In 2008 werd de organisatie heringericht en werd het Charlemagne College opgericht. De locatie aan de Graafstraat kwam toen bekend te staan als Charlemagne College locatie Brandenberg. Dit bestond uit het gefuseerde college Rolduc en het gefuseerde Eijkhagen college, met Brandenberg genaamd Eijkhagen locatie Graafstraat. Uiteindelijk werden in 2012 Holz, Brandenberg, Herle, TCPL en de Praktijkschool onder de noemer Beroepscollege geschaard. Het Beroepscollege locatie Brandenberg bleef op de Graafstraat en is ook de naam die onze school momenteel draagt.
Mooi detail is dat de school, ondanks fusies en wijzigingen in de volksmond altijd Brandenberg heeft geheten. Dit is dan ook een naam waar wij ontzettend trots op zijn. Deze naam staat voor een school waar vmbo leerlingen al meer dan 50 jaar een hele fijne tijd hadden, en nu nog steeds hebben. Een school waar al deze leerlingen de basis hebben gelegd voor hun toekomstige carrière!